Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató

HATÁLYOS: 2020. április 13.-tól

Kérem, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy hogyan kezelem a személyes adataidat, és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Kötelezettséget vállalok arra, hogy asz asztrológiai tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Számomra nagyon fontos, hogy betartsam az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban bemutatom az astrocoffe.com adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Kapcsolati adatok:

Cégnév: Havasi Patrícia – Adatkezelő

Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 38-40

Kapcsolattartás:

E-mail: patricia@havasipatricia.hu

Tel.: +36 30 332 4530

Közösségi média: https://www.facebook.com/coffeastro

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELEK?

  • Név (becenév, keresztnév is elegendő)
  • Születési hely és időpont (a horoszkóp sajátosságai miatt)
Adatkezelés neveFelhasználásaJogalapMegőrzési idő
Névhoroszkóp készítéséhezérintett hozzájárulása 3 év vagy törlési kívánságig
Születési időponthoroszkóp készítéséhezérintett hozzájárulása3 év vagy törlési kívánságig
Email címhoroszkóp készítéséhezérintett hozzájárulása3 év vagy törlési kívánságig
Születési helyhoroszkóp készítéséhezérintett hozzájárulása3 év vagy törlési kívánságig

Személyes adatok törlésének kérése

A horoszkóp iránt érdeklődőknek joga van az összes személyes adatuk (név + születési időpont és hely) törlését kérni. A kérést azonnal teljesítem a kérést követő 24 órán belül.

Alapesetben minden hozzám beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével törlök.

Adatkezelés célja, módja, jogalapja

Az Astrocoffe tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A személyes adatokat az adatkezelő (Havasi Patrícia ) kezeli.

  • Az adatkezelés jogalapja:

Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törli.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A felek esetleges jogvitájukat megkísérlik peren kívül rendezni, amennyiben nem sikerül, úgy a perre kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét, melyet Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogad.

 Az adatkezeléshez kapcsolódó cégek

A tevékenység során az adatkezelésben érintett cégek:

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

 Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Adatkezelési alapelvem összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

%d blogger ezt szereti: